رزومه امیرحسین حق پرست

سوابق اجرایی

  • کارشناس پشتیبان عوارض خودرو، تایید وصولی بانکها
  • کارشناس پشتیبان منطقه 1

 

سوابق آموزشی و توانمندیهای علمی

  • تسلط بر نرم افزار های طراحی آنتن و ادوات میکروویو نظیر HFSS و CST و ADS
  • تسلط بر نرم افزار MATLAB (نرم افزارشبیه سازی و برنامه نویسی)
  • تدریس دروس پایه مهندسی برق در دانشگاه صنعتی خواجه نصیرادین طوسی از سال 89 لغایت 90

 

رشته تحصیلی

  • کارشناسی : مهندسی برق گرایش الکترونیک دانشگاه کاشان
  • کارشناسی ارشد: مهندسی برق گرایش مخابرات میدان دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی

 

آخرین مدرک تحصیلی

  • دانشجوی دکترا مهندسی برق گرایش مخابرات دانشگاه سمنان