رزومه مهندس ابوالفضل رسولیان

سوابق اجرایی

 • دبیر و عضو شورای راهبری فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری کاشان – مرداد ماه 97 تا کنون
 • مدیر مرکز آمار و فناوری اطلاعات شهرداری کاشان – مرداد 97 تا کنون
 • رئیس شورای آموزشی دانشگاه علمی کاربردی شهرداریهای استان اصفهان از مهر 95 تا 97
 • رئیس دانشگاه علمی کاربردی شهرداریهای استان اصفهان از مهر 95 تا 97
 • عضو کارگروه سازگاری با کم آبی دانشگاه جامع علمی کاربردی استان اصفهان از سال 1396 تا 1397
 • مدیر فناوري اطلاعات سازمان همیاري شهرداریهاي استان اصفهان از 93 تا 97
 • مسئول حراست دانشگاه علمی کاربردي شهرداریهاي استان اصفهان از 94 تا 97
 • کارشناس امور فرهنگی و دانشجویی دانشگاه علمی کاربردي شهرداریهاي استان اصفهان از 92 تا 97
 • کارشناس مسئول فناوري اطلاعات دانشگاه علمی کاربردي شهرداریهاي استان اصفهان از 92 تا 97
 • مدیر پژوهش و دبیر شورای پژوهشی دانشگاه علمی کاربردی شهرداریهای استان اصفهان از ابتدای سال 95 تا 97
 • عضو سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور از سال 90 تا کنون
 • عضو کمیسیون آموزش سازمان نظام صنفی رایانه اي استان اصفهان از سال 93 تا کنون
 • مدیرعامل شرکت مهندسی سامانه هاي اطلاعات الکترونیک همیارشهر اصفهان وابسته به سازمان همیاري شهرداریهاي استان اصفهان سال 89 تا 92
 • مدیر پرژه هاي ممیزي ، GIS ، ساماندهی بایگانی و آرشیو الکترونیکی شرکت همیار شهر از سال 92 تا 94
 • دبیر اتاق فکر توسعه دولت الکترونیک در شهرداریها و دهیاریهاي استان اصفهان سال 90 تا 91
 • مدیر پروژه پیاده سازي سیستمهاي یکپارچه شهرسازي نوسازي و سیستمهاي مالی اداري در شهرداریهاي استان اصفهان
 • عضو تیم نظارت بر تهیه برنامه کلان فناوري اطلاعات و ارتباطات (ICTMP (شهرداریهاي استان اصفهان سال 91
 • عضو و دبیر کمیته تخصصی فناوري اطلاعات شهرداریهاي استان اصفهان سال 88 تا 91
 • عضو کارگروه ارزیابی شرکتهاي بومی استان اصفهان در حوزه فناوري اطلاعات شهرداریها سال 90 تا 91
 • مشاور و مدیر فناوري اطلاعات سازمان همیاري شهرداریهاي استان اصفهان سال 88 تا 91
 • قائم مقام سازمان اتوبوسرانی شهرداري بروجرد سال 88
 • مدیرعامل و عضو هیئت مدیره سازمان فناوري اطلاعات و ارتباطات شهرداري بروجرد سال 1385 تا 1388
 • مسئول حفاظت رایانه اي دفتر حراست شهرداري بروجرد سال 1384 تا 1388
 • مدیر فناوري اطلاعات شهرداري بروجرد سال 1383 تا 1388
 • مدیر مجتمع آموزش عالی علامه بحرالعلوم(واحد الکترونیکی دانشگاه علم و صنعت در بروجرد) 1386 تا 1388
 • مسئول ستاد ممیزي شهرداري بروجرد سال 1387 تا 1388
 • عضو و دبیر کارگروه GIS شهرداري بروجرد سال 1386 تا 1388
 • عضو شوراي فناوري اطلاعات شهر بروجرد
 • مسئول گروه کارشناسان کامپیوتر فرمانداري در انتخابات رایانه اي مجلس
 • عضو کمیته فناوري اطلاعات انتخابات دوره دهم ریاست جمهوري
 • مدیر فنی شرکت کامپیوتر سرور رایانه (تأمین سیستم هاي مکانیزاسیون ،تجهیز و پیاده سازي سخت افزاري و شبکه)-(80-83 (
 • مسئول امور مالی و رایانه شرکت ساختمانی نیک سازان امید وار (78-80 (

 

سوابق آموزشی و توانمندیهای علمی

 • مدرس رسمی دروس IT و مدیریتی در دانشگاه جامع علمی کاربردی از سال 1393 تا کنون
 • تدریس دوره هاي مختلف فناوری اطلاعات و مدیریت در سازمانها ، شهرداریها ، آموزشگاهها و مراکز آموزشی
 • آشنایی کامل با مباحث معماري سازمانی ، BPMS ، BPR ، ISO
 • مسلط به سیستمهاي اطلاعاتی تخصصی شهرداریها از جمله سیستمهاي یکپارچه شهرسازي و نوسازي ، سیستمهاي مالی اداري ، ERP و …
 • تسلط به تجزیه تحلیل سیستمها و معماري سیستم
 • آشنایی با زبان هاي برنامه نویسی و بانکهاي اطلاعاتی – از جمله #C ، ASP ، PHP ، MSSQL ، MYSQL و…
 • آشنایی به نرم افزارهاي طراحی و مهندسی و مدیریت شهري از جمله AutoCad ، ArcGIS ، MicroStation
 • تسلط به مجموعه نرم افزارهاي کاربردي مورد نیاز از جمله مجموعه OFFICE MS ، نرم افزارهاي Adobe و …
 • آشنایی به طراحی صفحات وب و طراحی سایت

 

همایش­ها و دوره هاي آموزشی و گواهیهاي اخذ شده

 • حضور در دومین همایش شهرهوشمند با ارائه مقاله “بررسی عوامل مؤثر بر هوشمند سازی شهرها با محوریت شهرداریها” 1395
 • اولین همایش شهرهوشمند 1394 به عنوان داور منتخب استانداری جهت ارزیابی شهرداریهای پیشگام در اجرای شهر هوشمند
 • شرکت در سومین همایش کاربردي معماري سازمانی 1391
 • همایش مهندسی کیفیت دانشکده مدیریت دانشگاه تهران 1391
 • دوره تخصصی سامانه هاي هوشمند 1390
 • نقش فناوري اطلاعات در مدیریت شهري (ویژه مدیران) 1389
 • همایش ملی امنیت اطلاعات 1389
 • دوره تخصصی نقش فناوري اطلاعات در مدیرت شهري (ویژه کارشناسان) 1389
 • آشنایی با مبانی و مفاهیم مدیریت کیفیت 1384
 • آشنایی با استاندارد الزامات تشریح مستند سازي سیستم مدیریت کیفیت ISO 9001:2000 –  1384
 • قوانین و مقررات کار و امور اجتماعی 1387
 • دوره آموزشی پدافند غیرعامل 1390
 • کارگاه آموزشی فناوري اطلاعات و ارتباطات از منظر پدافند غیرعامل 1390
 • حضور در اولین کنفرانس بین المللی شهر الکترونیک 1386
 • حضور در اولین کنفرانس شهرداري الکترونیکی 1386
 • حضور در دومین کنفرانس بین المللی شهرداري الکترونیکی 1388
 • حضور در دومین همایش کاربردي معماري سازمانی ایران 1389
 • همکاري با نشریه هاي مختلف از جمله نشریه عروج ، نگاه شهر و …

 

رشته تحصیلی

 • کارشناسی ارشد: مدیریت فناوری اطلاعات گرایش سیستمهای اطلاعاتی پیشرفته
 • کارشناسی : مهندسی نرم افزار کامپیوتر

 

آخرین مدرک تحصیلی

 • دانش آموخته دکتری مدیریت فناوری اطلاعات – کسب و کار هوشمند