رزومه مهندس احمد آل یاسین

سوابق اجرایی

  • روابط عمومی
  • اداره پارکها و فضای سبز
  • شهرسازی
  • مرکز فناوری اطلاعات

 

رشته تحصیلی

  • مترجمی زبان انگلیسی
  • مدیریت دولتی

 

آخرین مدرک تحصیلی

  • کارشناسی مترجمی
  • دانشجوی ارشد منابع انسانی