رزومه مهندس جواد محسنی

سوابق اجرایی

  • دانشگاه پیام نور کاشان
  • فناوری اطلاعات شهرداری کاشان

 

رشته تحصیلی

  • ریاضی گرایش کد و رمز

 

آخرین مدرک تحصیلی

  • کارشناسی ارشد