رزومه مهندس محمد جواد کریمی

سوابق اجرایی

  • تحلیل گر و طراحی دیتابیس شرکت شهر الکترونیک سیلک
  • تحلیل گر و طراحی دیتابیس و برنامه نویس شهردای کاشان

 

سوابق آموزشی و توانمندیهای علمی

  • Sql Server
  • C# WinForm

 

همایش­ها و دوره هاي آموزشی و گواهیهاي اخذ شده

  • همایش معرفی sql server 2106 و VS 2017 (شرکت نیک آموز)

 

رشته تحصیلی

  • مهندسی کامپیوتر نرم افزار

 

آخرین مدرک تحصیلی

  • لیسانس