خطای بازنشدن بعضی فایل های اکسل The file is corrupt and cannot be opened

چنانچه فایلی باز کردید با این خطا روبرو شدید برای رفع این خطا مراحل زیر را انجام دهید: 1- نرم افزار اکسل خود را باز کنید 2- به قسمت File > Option بروید 3- در قسمت Trust Center وارد تنظیمات بشید در قسمت Protected view   مانند تصویر بالا تنظیمات را انجام دهید. نرم افزار

ادامه مطلب